Le Pavadou

Juridische kennisgevingen

1 - Uitgever van de site

In overeenstemming met artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden de gebruikers van de website https://lepavadou.com geïnformeerd over de identiteit van de verschillende betrokkenen bij de creatie en opvolging ervan:

Eigenaar van de site: Xeon srl – KBO 0865437265 – Contact: info@lepavadou.com – tel +32 499 52 62 03 – Adres: Binnenstraat 7 – B-8510 Rollegem.

Bedrijfsidentificatie: Pavanous sarl – 949 379 283 00111 met een maatschappelijk kapitaal van € 50.000,00 – BTW-nummer: FR96 949379283 – SIREN: 949 379 283 – RCS d’Avignon 949 379 283: – Postadres: 494, Avenue des badaires – 84570 Méthamis. 

Ontwerp / realisatie: – De creatie van de website werd verzorgd door Wannes Vermandere, freelance webmaster. – Telefoon: +32 479.34.36.55

Host: One.com – Telefoon: +32 7 848 27 55

Functionaris voor gegevensbescherming: Stefaan De Clercq – info@lepavadou.com

2 - Intellectuele eigendom en namaak.

Pavanous sarl – 949 379 283 is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en heeft het gebruiksrecht van alle toegankelijke elementen op de website, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, video’s, architectuur, pictogrammen en geluiden.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van geheel of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte methode of procedure, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pavanous sarl – 949 379 283.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen ervan zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

3 - Aansprakelijkheidsbeperkingen.

Pavanous sarl – 949 379 283 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker, bij toegang tot de site https://lepavadou.com/.

Pavanous sarl – 949 379 283 wijst alle verantwoordelijkheid af voor het gebruik dat wordt gemaakt van de informatie en inhoud op https://lepavadou.com/.

Pavanous sarl – 949 379 283 verbindt zich ertoe de site https://lepavadou.com/ zo goed mogelijk te beveiligen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld als ongewenste gegevens zonder zijn medeweten op zijn site worden geïmporteerd en geïnstalleerd.

Interactieve ruimtes (contactruimte of opmerkingen) zijn beschikbaar voor gebruikers. Pavanous sarl – 949 379 283 behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande ingebrekestelling alle inhoud die in deze ruimte is geplaatst en die in strijd is met de toepasselijke wetgeving in Frankrijk, met name met betrekking tot de bescherming van gegevens, te verwijderen.

Indien van toepassing behoudt Pavanous sarl – 949 379 283 zich ook het recht voor om de civiele en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in te roepen, met name in geval van berichten met een racistisch, beledigend, lasterlijk of pornografisch karakter, ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie …).

4 - CNIL en beheer van persoonsgegevens.

Overeenkomstig de bepalingen van wet 78-17 van 6 januari 1978 zoals gewijzigd, heeft de gebruiker van de site https://lepavadou.com/ recht op toegang, wijziging en verwijdering van de verzamelde informatie. Om dit recht uit te oefenen, stuurt u een bericht naar onze Functionaris voor Gegevensbescherming: Pavanous sarl – info@lepavadou.com.

Voor meer informatie over hoe we uw gegevens verwerken (soort gegevens, doel, ontvanger …), lees onze Privacybeleid.

Het is ook mogelijk om een klacht in te dienen bij de CNIL.

5 - Hyperlinks en cookies.

De site https://lepavadou.com/ bevat hyperlinks naar andere sites en wijst alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot deze externe links of links die door andere sites naar https://lepavadou.com/ zijn gemaakt.

Het surfen op de site https://lepavadou.com/ kan de installatie van cookie(s) op de computer van de gebruiker veroorzaken.

Een “cookie” is een klein bestand dat informatie over de navigatie van een gebruiker op een site opslaat. De verkregen gegevens maken bijvoorbeeld frequentiemetingen mogelijk.

U heeft de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren door de instellingen van uw browser te wijzigen. Er wordt geen cookie geplaatst zonder uw toestemming.

Cookies worden maximaal 1 maand bewaard.

Voor meer informatie over hoe we cookies gebruiken, lees onze Privacybeleid.

6 - Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de site https://lepavadou.com/ valt onder het Franse recht. Behoudens gevallen waarin de wet het niet toestaat, wordt exclusieve rechtsbevoegdheid toegekend aan de bevoegde rechtbanken van Rijsel.